Menu

HørsholmPortal

Din lokale indgang til nettet


Region Hovedstaden 
www.wikipedia.org ... 

Lokalplaner

Lokalplaner 
Find din lokalplan
www.horsholm.dk ... 
www.kort.plandata.dk/spatialmap
Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark
www.horsholm.dk/nyheder/2021 ... 
www.dokument.plandata.dk ... pdf 

Lokalplaner og byplanvedtægter
Borgerlab er Hørsholm Kommunes digitale samarbejdsplatform
www.horsholm.dk/borger/byggeri ... 
Kort 
www./horsholmkort.maps.arcgis.com ... 

Danmark

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling 
www.sdfe.dk ... 

Historiske kort

Historiske luftfotos v/FlyfotoArkivet
www.flyfotoarkivet.dk
Luftfoto over Danmark i 1944
www..flyfotoarkivet.dk ... 
www.jo-informatik.dk ...

Historiske kort v/Geodatastyrelsen
www.hkpn.gst.dk