Menu

HørsholmPortal

Din lokale indgang til nettet

Biblioteket

Hørsholm Bibliotek
Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm
www.biblioteket.horsholm.dk
www.kultunaut.dk ...

Lokalplaner

Lokalplaner 
Find din lokalplan
www.horsholm.dk ... 
www.kort.plandata.dk/spatialmap
Lokalplan 179 Hørsholm Idrætspark
www.horsholm.dk/nyheder/2021 ... 
www.dokument.plandata.dk ... pdf 

Lokalplaner og byplanvedtægter
Borgerlab er Hørsholm Kommunes digitale samarbejdsplatform
www.horsholm.dk/borger/byggeri ... 
Kort 
www./horsholmkort.maps.arcgis.com ... 

Nøgletal

Kommunale Nøgletal
www.noegletal.dk

Kommunen

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm
Tlf. 4849 0000
www.horsholm.dk

Kommunalt